Rozwój kompetencji pracowników – jak wygląda audyt personalny?

Usługi

Więcej na temat rozwoju kompetencji pracowników na janklusak.pl.

Coraz liczniejsza grupa pracodawców dostrzega, że rozwój pracowników znamiennie ma wkład w powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana załoga posiadająca duży arsenał umiejętności miękkich to wszak najistotniejszy filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – wypróbowane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich indywidualnych kompetencji oraz predyspozycji może wspomóc pracodawcę w dobraniu zespołu, który będzie przygotowany na różne wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC przeprowadzonej przez kompetentnego specjalistę można dostrzec, który z pracowników wykazuje kompetencje kierownicze i zostanie dobrym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na przeróżne sposoby – przykładowo w formie sesji grupowych bądź indywidualnych. W czasie audytów z pracownikami wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, jak np. case study (omówienie danego przypadku), symulacje, zadania w grupach czy wywiady. Dzięki nim można ujawnić skryty potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z pracownikami w formie coachingu.

Jak prowadzony jest audyt AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Poprawnie przygotowany audyt jest podzielony na wiele etapów. Zaczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych na konkretnym stanowisku. W następnej kolejności audytor dobiera techniki, które zostaną zastosowane w czasie sesji. Trzecim stadium jest zakomunikowanie celów sesji oraz tego, co planuje się podczas niej osiągnąć. Nie bez wpływu jest poza tym miejsce, w którym będą wykonane audyty zatrudnionych – musi one gwarantować komfort, który wspomoże spełnienie celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy lub indywidualny) jest prowadzony przez doświadczonych coachów, którzy są psychologami. Sesja trwa od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera wyczerpujący, spersonalizowany protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony i podane są polecenia, jak należy poprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]