Nakazane prawem badania wysokościowe

Ochrona zdrowia Usługi

Kliknij w to miejsce i dowiedz się, kto oferuje badania wysokościowe Bielsko.

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów nad ziemią czy podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy tego typu nie mogą wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, narzekające na kłopoty z równowagą czy mające kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc pełna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą), neurologii oraz okulistyki. Badania wykonuje się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można również wykryć choroby do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie należy martwić się, że niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, że podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 lat, muszą natomiast wykonywać je rokrocznie.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]