Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Usługi

Zainteresowany tłumaczenia rosyjski Kraków? Kliknij tutaj.

Ostatnie lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa też znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia studiów czy też zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu bądź Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]