cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Usługi

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie tłumacze przygotowują multum zwykłych i przysięgłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż w internecie łatwo znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest często koniecznością, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak wstępnie oszacować cenę przekładu. Od czego wobec tego zależy koszt tłumaczeń?

Termin wykonania, język, typ tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacisz za przekład dokumentu wpływ mają wyliczone poniżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsze aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie co do zasady tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (m.in. słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Przekład referatów medycznych, kontraktów handlowych albo prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz również stosowną wiedzę, żeby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji groźnych w skutkach błędów.

Czym różni się przekład uwierzytelniony od tłumaczenia prostego?

Należy wspomnieć, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia czy dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer, a także oznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]