Jak wyglądają psychologiczne badania operatorów?

Usługi

Jeśli chcesz zamówić badania operatorów Bielsko Biała, zajrzyj na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i naprawdę dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje badania te znajdują również zastosowanie między innymi w czasie określania zdolności do pracy osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Liczy się szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób zamierzających zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w dość szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także zdolność do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, widzenia steroskopowego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić tylko psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest odbycie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]