Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Usługi

Kliknij tu jeżeli chcesz zlecić badania psychotechniczne Bielsko.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego rodzaju testom. Są one niezbędne w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać więc, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnej aparatury. W toku badań ważny jest wiek osoby badanej, ponieważ sprawdzane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zwykle wykonuje się co 5 lat, lecz jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są przeprowadzać badania co rok.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]