Badania operatorów – na czym polegają?

Usługi

Zleć badania operatorów Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl.

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, najczęściej kojarzymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je wykonać. Konieczność ich wykonania ten przepisy nakładają też na operatorów koparek, wózków, dźwigów i podobnych pojazdów. Dlaczego jest taka potrzeba i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są potrzebne?

Ustawa jasno określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Poza tym, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często zdarzają się wypadki, a większość z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak koncentracji czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i to powoduje, że przeprowadzanie tego rodzaju badań jest wymagane.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się kierowców i operatorów, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także prędkość reakcji, poziom koncentracji oraz zdolność oceny odległości. Istotna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż 0,5 godziny.
Jeżeli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku badanego. Przeważnie są to 3-4 lata, a dla osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]