Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Usługi

Badania operatorów Bielsko - dalsze informacje o tych usługach.

Do pracy w różnego typu profesjach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je posiada, przeprowadza się specjalne testy. By je wykonać, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza działać badany. Odmienne badania przeprowadzane są dla prawników, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo się domyślić, te ostatnie badania są wykonywane znacznie częściej. Warto zatem napisać parę słów na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie zdolności są podczas nich najważniejsze.

Przepisy a badania operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz innych maszyn wykorzystywanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwa lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż przebieg badań może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je psycholog uzna, że konieczne są dodatkowe badania lub niektóre części okażą się w tym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test badający inteligencję. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające zwykle na naciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy badany jest w stanie odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy zdolności percepcji przestrzeni i wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]