Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Usługi z zakresu finansów

Zajrzyj na https://tinyurl.com/ybv2maz8, aby odnaleźć informacje dotyczące not księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje utrzymywanych często przez lata dobrych kontaktów partnerskich. W końcu opóźnienie w przelaniu należności może być kwestią prostego przeoczenia albo chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Wypróbuj darmowy generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]