Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Usługi z zakresu finansów

Więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość naszych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, gdy muszą wielokrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi czy też dostarczone produkty. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet świetnie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w efekcie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Mając na uwadze wymieniony wyżej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie polecają średnim firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkuset fakturach pilnowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]