Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Usługi z zakresu finansów

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ znajdziesz więcej szczegółów o tym, jak wygląda faktura proforma.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale również i gros osób dokonujących zakupów online, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla pozoru”, toteż nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Rekomenduje się aczkolwiek zostawić ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zaproponowania jakiejś oferty. Nie stanowi potwierdzenia kupna artykułów czy wykonania usługi, a więc zgodnie z ustawą o VAT nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie jest wykonana, toteż warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Fakturę proforma należy wyraźnie oznakować

Faktura proforma wygląda i zawiera te same elementy co faktura VAT, m.in.:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę usług czy też towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o zakresie naliczonych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie przewidywanej daty doręczenia towaru bądź wykonania usługi.

Taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby łatwo można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Powinno się także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, kiedy odbiorca wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji czy też wpłaci przedpłatę.