Sprzedaż central telefonicznych

Robienie zakupów

Producentami, a jednocześnie liderami na rynku centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które mają duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć działanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość sprawdzenia takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.