polski psycholog w UK, Birmingham, Coventry

Polski psycholog w UK – profesjonalna pomoc

Ochrona zdrowia

Po przystąpieniu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej i otwarciu obcych rynków pracy na naszych obywateli, Polacy chętnie zaczęli udawać się na Wyspy. Na chwilę obecną powodu Brexitu zjawisko emigracji w zasadzie zanikło, jednak nadal nie brak chętnych do pracy bądź rozpoczęcia nauki właśnie w UK. Niestety pobyt w Wielkiej Brytanii wywołuje mnóstwo problemów, z którymi ciężko jest się uporać bez pomocy terapeuty wyjątkowo.

Polski psycholog w UK – w jakiego rodzaju sytuacjach jest niezbędny?

Pobyt w Wielkiej Brytanii i związana z tym rozłąka z bliskimi, jak również zatrudnienie na terenie obcego państwa, rodzą mnóstwo komplikacji, którym niezwykle ciężko jest sprostać. Rozstanie z bliskimi nierzadko powoduje ogromną sytuację stresową. Do tego nieraz dochodzą również trudności ze znalezieniem etatu lub integracją z nowymi współpracownikami. Nieznajomość języka, która nadal jest wcale nierzadko spotykana, sprawia, iż błyskawicznie dochodzi do odizolowania się od kolegów z pracy. A od tego już tylko mały krok do poważnych wahań nastroju czy zwiększenia liczby zachowań o charakterze agresywnym. Odruchy tego rodzaju wyjątkowo trudno jest poskromić bez wsparcia psychologa. Dlatego nie należy bać się sięgania po pomoc specjalisty. Sesja z psychologiem jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Polskojęzyczny psycholog w UK – jak przebiega taka rozmowa?

Każda rozmowa z psychologiem odbywa się w komfortowej atmosferze oraz pełnej dyskrecji. Nie należy bać się, że informacje , które zostały przekazane podczas wizyty będą przekazane komuś innemu. Na psychologu spoczywa wszak obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, z której zwolnić może tylko sąd. Psycholog jest osobą, przed którą nie trzeba skrywać kłopotów i niedoskonałości – jego zadaniem jest pomoc w ich przezwyciężeniu. Psycholog instruuje, jak uporać się ze stresującymi zdarzeniami, jak również pokazuje po czym rozpoznawać sytuacje o charakterze konfliktowym. Polski psycholog w UK to najlepszy wybór. Wizyta odbywa się po polsku, za sprawą czego odbywa się sprawniej oraz swobodnie. Osoba zgłaszająca się z kłopotami nie powinna się bowiem zastanawiać się, czy będzie zrozumiana oraz czy sama prawidłowo pojmie to, co radzi jej psycholog.

Dane kontaktowe:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339