Wymagania prawne dotyczące schodów wewnętrznych

Branża budowlana

Dowiedz się więcej o schodach drewnianych prostych na www.oknostol.com.pl.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko wytrzymałe i efektowne, ale też muszą być nade wszystko wygodne w użytkowaniu oraz bezpieczne. W czasie planowania domu czy mieszkania trzeba wobec tego uwzględnić aktualne przepisy regulujące to, jakie parametry techniczne muszą bezwzględnie spełniać schody wewnętrzne.

Schody wewnętrzne – jakie normy powinny spełniać?

Bez względu na to, czy według projektu planujemy zamontować schody wewnętrzne z betonu, z drewna bądź ze szkła, ich konstrukcja powinna być zgodna z określonymi w aktach prawnych parametrami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy wytyczne dotyczące tego, jak winny wyglądać przepisowo wyprodukowane schody wewnętrzne. W tym rozporządzeniu dostępne są informacje o wielkości spoczników i stopni, maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Rekomendowana wysokość oraz szerokość schodów – norma

Jeśli pragniemy zbudować w domu wygodne schody, ich wymiary muszą zapewniać komfortowe korzystanie z nich przez wszystkich domowników – również przez dzieci, osoby starsze czy osoby skarżące się na kłopoty z mobilnością. Według przepisów wymienionego wcześniej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę, że najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości około 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależna jest od ich wysokości, a kalkuluje się ją według podanej w rozporządzeniu formuły.

Ten akt prawny regulują także minimalną szerokość użytkową biegu – to nie mniej niż 80 cm, jednakże przyjęło się, iż łatwiejsze w użytkowaniu są schody szerokie na co najmniej 1 metr. Szerokość spocznika, to znaczy platformy pomiędzy biegami, powinna z kolei mieć minimum 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich liczba możliwa do zaprojektowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednakże między innymi budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, a także mieszkań dwupoziomowych.

Warunki techniczne dla schodów wachlarzowych, spiralnych oraz zabiegowych

Prawo definiuje dodatkowo wymiary schodów wachlarzowych, a więc takich, w których bieg tworzy łuk, a szczeble są w kształcie trapezów. Takie schody są niesłychanie efektowne, a jeżeli będą starannie zaplanowane, to również są komfortowe. W tym wypadku szerokość stopni winna mieć co najmniej 0,25 m – to zagwarantuje bezpieczne schodzenie i wchodzenie.

Rozporządzenie reguluje też parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe oraz kręcone (spiralne). Dla przypomnienia – schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, jednak nie mają one spocznika. Tymczasem schody kręcone są budowane na planie koła. Jakie parametry muszą posiadać wygodne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni winna wynosić co najmniej 0,25 m i trzeba ją zagwarantować w odległości maksymalnie 40 cm od poręczy balustrady zewnętrznej. Podobne parametry należy zagwarantować schodom kręconym, lecz w tym wypadku dystans wylicza się od słupa stanowiącego centralną strukturą schodów.

Dane kontaktowe:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]