Odnajdywanie zapomnianych przodków – tworzenie drzew genealogicznych

Baza porad

Znajomość historii rodziny wymagana jest do rozwoju poczucia naszej tożsamości. To na wiadomościach o przodkach budujemy świadomość własnego Ja. Znacznej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o przodkach , która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie przez rodziców i dziadków. Ale nie brakuje i takich, dla których jest to niewystarczające. To właśnie dla nich utworzenie drzewa genealogicznego jest najlepszym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli żmudna praca , która wymaga cierpliwości

Stworzenie drzewa genealogicznego – głównie takiego , które cofa nas kilka pokoleń wstecz – naprawdę nie jest proste. Wyszukiwanie dat czy miejsc urodzenia się i śmierci kolejnych krewnych wymaga naprawdę dużego nakładu pracy. Informacje odnaleźć można w zapomnianych archiwach miejskich oraz księgach parafialnych. Zazwyczaj można przeglądać je bezpłatnie. Znajdują się jednak i takie miejsca, gdzie należy wnieść stosowną opłatę. Koszt stworzenia drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które mają zostać ujęte. Powinno się pamiętać, że ilość wydatków może również wzrosnąć wraz z potrzebą podróżowania do następnych parafii czy urzędów miejskich rozrzuconych po kraju. Rzadko wszak rodzina od pokoleń zamieszkuje w tym samym miejscu.

Drzewa genealogiczne – dlatego powinno się je wykonywać?

Na wstępie stwierdziliśmy, że wiedza dotycząca własnych przodków jest wymagana do wytworzenia poczucia swojej tożsamości. Pozwala mocniej stać się częścią małej wspólnoty, którą tworzą najbliżsi. Sprawia to też, iż przestajemy czuć się zagubieni we współczesnym świecie. To dlatego obecnie mnóstwo osób decyduje się na przygotowanie drzewa genealogicznego.