Zadania węzła optycznego

Automatyka dla przemysłu

Sprawdź, gdzie nabyć węzeł optyczny.

Współczesne sieci komputerowe niemal zawsze tworzy się z wykorzystaniem przewodów światłowodowych. Jest to skutkiem wyjątkowych cech tego przewodu – szybkości przekazu informacji oraz niewielkich zakłóceń. Jak wiemy, sieci tego rodzaju nie byłyby w stanie istnieć bez odpowiednich podzespołów pozwalających na przekaz informacji i późniejsze kodowanie. By wykonać tego rodzaju sieć niezbędne są takie podzespoły jak multiswitche czy nadajniki optyczne, a także węzły optyczne. Te trzecie są kluczowe dla działania całej sieci – pozwalają wszak na modyfikację sygnału optycznego na elektryczny i dzięki temu zapewnienie dostępu do sieci krańcowym odbiorcom. Jak jednak funkcjonują? Jakie parametry musi mieć odpowiedni węzeł optyczny?

Jak funkcjonuje węzeł optyczny?

Jak przed momentem napisaliśmy, węzeł optyczny przyjmuje sygnał optyczny, aby przesłać impuls elektryczny. Należy przy tym nadmienić, iż jego działanie nie ogranicza się wyłącznie do tego, ponieważ węzeł optyczny może także wykonać odwrotną operację. Częstotliwości, na których zazwyczaj pracuje węzeł optyczny to od kilku megaherców do nawet jednego gigaherca. Do właściwego funkcjonowania węzła optycznego niezbędna jest także właściwa osłona, zabezpieczająca wrażliwe podzespoły w środku węzła przed kurzem, wodą oraz pozostałymi czynnikami – zwykle wykonana ze stali.

Cechy węzła optycznego

O tym, czy dany węzeł optyczny będzie odpowiedni, decydują określone cechy. Najważniejsze będzie pasmo działania urządzenia oraz moc sygnału – od tego zależna jest wszak ilość ostatecznych odbiorców, do których doprowadzi dane. Poza tym warto zwrócić uwagę na zużycie prądu – w dużym stopniu wpływa to na koszty użytkowania węzła optycznego. Chcąc uniknąć problemów przy naprawach sieci, warto także zwrócić uwagę na metody kalibracji węzła – dobrze, jeżeli pozwala na zdalną korekcję wartości parametrów.

Dane kontaktowe:
GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48 58) 382-33-49
E-mail: [email protected]